¶roda
czwartek
pi±tek
sobota
niedziela
poniedzia³ek
wtorek
stycznia
lutego
marca
kwietnia
maja
czerwca
lipca
sierpnia
wrze¶nia
pa¼dziernika
listopada
grudnia
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre